Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

kontroll & besiktning

Under byggprocessen är vi byggherrens förlängda arm på byggplatsen. Vi ser till att bygghandlingar följs och att utförandet får rätt kvalitet.

Under byggprocessen gör vi kontroller, tester, tidplaneringar och ekonomiska uppföljningar.
Hos oss finns den kompetens som krävs för att utföra entreprenadbesiktningar i alla skeden av entreprenaden.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har certifierad personal "Sakkunnig- Ventilation, Funktionskontrollanter OVK" enligt kraven i Boverkets författningssamling BFS. Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark är även medlem i branschorganisationen "Funkis" för besiktningsverksamhet av ventilationsanläggningar och byggnaders inomhusklimat.

samordnad kontroll
Den samordnade kontrollen är en viktig del av byggprocessen. Kontrollen sker efter de olika entreprenörernas egna kontroller och justeringar i byggbranschen slutskede.

Syftet är att säkerställa de funktionssamband som skär över entreprenadgränserna. Vi kartlägger och säkerställer dessutom vissa funktioners beteende vid onormala betingelser.