Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

projektering

Vi arbetar med projekteringsuppdrag inom hela byggsektorn vilket innebär att vi har en kompetens och erfarenhet, allt ifrån stora teknikintensiva forskningsprojekt till mindre utredningsuppdrag.

Vi arbetar med uppdrag inom alla entreprenadformer och inom hela VVS-området inklusive styr- och reglerteknik och sprinkler. Vi har certifierad personal enligt Svenska Brandskyddsföreningens norm 120:6 för behörig ingenjör vattensprinkler.

Självklart arbetar vi med de senaste hjälpmedlen inom digital ritningshantering och datorsimuleringar.

Projekteringsarbetet bedrivs i projektgrupp som bildas för varje enskilt projekt. I denna grupp ingår de ingenjörer som har passande kompetens och erfarenhet för det aktuella projektet. Projektgruppen leds av en handläggande ingenjör.

Inom företaget finns specialistkompetens bland annat inom förnyelsebara och passiva energisystem, styr- och reglerteknik, solenergiteknik, drift- och underhållsteknik. Vi erbjuder även tjänster som installationssamordnare under projekteringskedet. För detta ändamål använder vi virtuell 3D samordning.