Senaste nytt

Kv Nålskäran - Miljöbyggnad GULD

Stort GRATTIS till Chalmers Studentbostäder och alla inblandade parter!

Vi har fått besked att vårt miljösamordningsprojekt "Kv Nålskäran" blivit certifierat enligt Miljöbyggnad GULD av Sweden Green Building Council.

Kv Nålskäran är en fastighet på ca 4500 m² med 118 st studentbostäder och allmänutrymmen. Kv Nålskäran är det första studentbostadsprojektet i Sverige som blivit certifierat enligt Miljöbyggnad GULD. Idag finns ca 45 st byggnader i Sverige som uppnått GULD.

Beställare är Chalmers Studentbostäder och Totalentreprenör är PEAB.

Ingenjörsbyrån Andersson och Hultmark har utfört ramhandlingsprojektering för rör-, luft-, styr och övervakning samt varit ansvarig miljöbyggnadssamordnare både under förprojekteringsskedet och i utförandefasen. Ingenjörsbyrån Andersson och Hultmark har utfört de beräkningar som krävs för certifiering enligt Miljöbyggnad GULD.

Projektet beräknas färdigställt juni 2015. För ytterligare information kring projektet, gå vidare in under våra aktuella referensprojekt.

 

kV Nålskäran