Senaste nytt

A&H projekterar Humanisten i Renströmsparken

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har fått förtroendet av Akademiska Hus att medverka i systemhandlingsskedet kring en om- och tillbyggnad av Humanistiska fakulteten vid Göteborgs Universitet.

Humanistiska fakulteten vid Göteborgs Universitet har under en 10-årsperiod haft som avsikt att samla sina sex institutioner i Renströmsparken. Syftet är att stärka samverkan inom fakulteten och framhålla universitetets unika cityprofil.

Projekt Humanisten omfattar totalt ca 25 000 m2 lokalarea och det är ett partneringprojekt med NCC som generalentreprenör. Systemhandlingsskedet har påbörjats och kommer att fortsätta under hela 2014. Samtidigt pågår detaljplanearbetet för projektet och planprocessen är på väg mot utställning.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark projekterar VVS-installationerna och gör energi- och klimatberäkningarna i projektet. Arkitekt är KUB Arkitekter.