Senaste nytt

Kajskjul 113, startskott för vision Älvstaden

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB har fått förtroendet av Älvstranden Utveckling AB att deltaga i förstudien kring en ombyggnad av Kajskjul 113 som ingår i Göteborgs Stads bevarandeprogram.

 

Kajskjul 113 uppfördes 1962 av Göteborgs Hamn och har en central plats i utvecklingen av Frihamnen och i genomförandet av vision Älvstaden. Målet inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021 är att tillskapa en första deletapp med 1000 nya arbetsplatser samt 1000 nya bostäder. Mycket talar för att den första deletappen kommer att utgöras av den del av Frihamnen där Kajskjul 113 ligger. En ombyggnation av Kajskjul 113 är alltså ett nyckelprojekt i utvecklingen för att nå målet till 2021.

 

Kajskjul 113 har till största delen använts för lagerverksamhet i form av kallager. Byggnaden är på ca 9600 m2 fördelat på 3 plan. Byggnaden saknar idag installationer för värme, kyla och ventilation. Nya installationer kommer präglas av stor flexibilitet för både publika ytor och kontor.

 

Frihamnsområdet är lika stort som stadskärnan innanför vallgraven. Det är en enorm markresurs som ligger lika nära centrum som vattnet. Med sitt läge mitt i älven har Frihamnen också potential att bli en stadsdel som knyter ihop norr och söder och låter staden växa över älven.