Senaste nytt

Göran Hultmark utnämnd till adjungerad professor

Andersson och Hultmark AB gratulerar (en av våra fem grundare) Göran Hultmark till utnämningen av Statens Byggforskningsinstitut (SBi) vid Aalborg Universitet Köpenhamn till adjungerad professor i ventilation.

Göran Hultmarks intresse for energisystem, energibesparing och inneklimat har de senaste åren lett till nya systemlösningar för ventilation i byggnader. Ett exempel är VAV-systemet ”Pascal”, där fläktarna optimeras till varje enskilt rum med lägsta möjliga varvtal och minsta möjliga energiförbrukning, samtidigt som anläggningen på ett enkelt sätt kontrolleras från rummet.

I samarbete med SBi utvecklades det innovativa enkretsbaffelsystemet ”Solo”, för både kylning och värmning av byggnader. Systemet karaktäriseras av att temperaturnivåerna i vattenkretsen är nästan samma som rumstemperaturen vilket ger möjlighet att flytta energi mellan rum samtidigt som frikyla och alternativ energi kan användas i större utsträckning.

Resultaten finns i SBi-rapporten “Study of a Two-Pipe Chilled Beam System for both Cooling and Heating of Office Buildings.”