Senaste nytt

Nya Projekt och Ramavtal

Andersson och Hultmark projekterar röranläggning för nya låg- och mellansstadieskolan i Spekeröd, Stenungsunds Kommun. Spekeröds nya låg- och mellanstadieskola dimensioneras för ca: 350 st elever.

Tillsammans med Peab förprojekterar vi även rör-, ventilation-, kyla, styr och övervakningsanläggning för Kvarteret "Fanfaren" i Karlstad. Kv Fanfaren är två kontorsbyggnader på sammanlagt 15.000 m²

Nya ramavtal har skrivits med Vasakronan och Got Event. Med tecknade ramavtal ser vi fram emot spännande projekt tillsammans den närmaste framtiden.