Senaste nytt

Vallda Heberg Passivhusområde

Vi projekterar tillsammans med NCC och Eksta Bostads AB "Vallda Heberg" passivhusområde. Området består av 71 st fastigheter med olika upplåtelseformer, så som hyresrätter, senior- och äldreboende, villor, verksamhetslokaler, förskola och närvärmeanläggning. Tanken för områdets energianvändning är att klara sig på endast en tredjedel av boverkets krav. 40% av energianvändningen skall vara solenergi.