Senaste nytt

Vallda Heberg Passivhusområde

Vi projekterar tillsammans med NCC och Eksta Bostads AB "Vallda Heberg" passivhusområde. Området består av 71 st fastigheter med olika upplåtelseformer, så som hyresrätter, senior- och äldreboende, villor, verksamhetslokaler, förskola och närvärmeanläggning. Tanken för områdets energianvändning är att klara sig på endast en tredjedel av boverkets krav. 40% av energianvändningen skall vara solenergi.

Tre nya projekt i Linköping. Forskningslaboratorier mm

Vi hjälper Akademiska hus öst med projektering av TMC, KMC och CBR4. Dessa tre nya projekt innefattar djurforskning, katastrofmedicin och ett klass 3 laboratorium.

Göteborgs rådhus mm

Vi projekterar just nu Göteborgs rådhus för Higab. Nytt ramavtal med Newsec även klart.

Vi välkomnar fyra nya medarbetare

Jörgen Bruce är åter hos oss efter ett antal år hos konkurrenter. Till sommaren börjar Andreas Agstrand och Jonas Mattsson som är nyutexamerade högskoleingenjörer. Mikael Eriksson Andin som börjar efter sommaren är nyutexamerad civilingenjör.

Projekt Lokalförvaltningen

Vi hjälper Lokalförvaltningen med projektering för deras egna lokaler vid Lillhagsparken samt ombyggnad av Gamla Kyrkbyskolan. Förstudie nybyggnad (nollenergihus)av Järnbrottsskolan pågår även.

Nya projekt: Simonsland, Vänortsgatan

Vi har fått i uppdrag av Kanico att projektera Simonsland (ca 40.000 m²) i Borås. I Simonsland kommer butiker, högskola, gymnasium, hörsalar mm inrymmas.(Se simonsland.se).För Skanska nya hem projekterar vi 168 st lägenheter på Vänortsgatan i Mölndal

Vi behåller högsta kreditvärderingsbetyg AAA

Vårt företag har diplomerats med Trippel-A, den högsta kreditratingen i Soliditets värderingssystem.

Vi sponsrar "Städa Sverige"

Under 2011 sponsrar Andersson och Hultmark Idrottens miljöorganisation, Städa Sverige.

Vi nyanställer och söker fler!

I januari 2011 välkommnar vi nyutexaminerad högskoleingenjör Tobias Persson. Vi söker fler medarbetare inför 2011. Se ansökan under karriär.

Nytt badhusprojekt

Vi hjälper Tranemo kommun med projektering ombyggnad av Tranemo simhall.