Senaste nytt

Projektering Kv Högvakten

Vi hjälper Higab med projektering av anrika Kv. Högvakten vid Gustaf Adolfs torg med fyra fastigheter ifrån 1700-talet som är byggnadsminnesförklarade. Vi projekterar för tillfället även hyresgästsanpassningar vid Kvibergs gamla militäranläggning för Higab.

Alfons Åberg Kulturhus

Vi hjälper till med projektering av Alfons Kulturhus som skall inrymmas i den byggnadsminnesmärkta "Fröhandeln" anno 1876 som är belägen i Trädgårdsföreningen.

Vallda Heberg Passivhusområde

Vi projekterar tillsammans med NCC och Eksta Bostads AB "Vallda Heberg" passivhusområde. Området består av 71 st fastigheter med olika upplåtelseformer, så som hyresrätter, senior- och äldreboende, villor, verksamhetslokaler, förskola och närvärmeanläggning. Tanken för områdets energianvändning är att klara sig på endast en tredjedel av boverkets krav. 40% av energianvändningen skall vara solenergi.

Tre nya projekt i Linköping. Forskningslaboratorier mm

Vi hjälper Akademiska hus öst med projektering av TMC, KMC och CBR4. Dessa tre nya projekt innefattar djurforskning, katastrofmedicin och ett klass 3 laboratorium.

Göteborgs rådhus mm

Vi projekterar just nu Göteborgs rådhus för Higab. Nytt ramavtal med Newsec även klart.

Vi välkomnar fyra nya medarbetare

Jörgen Bruce är åter hos oss efter ett antal år hos konkurrenter. Till sommaren börjar Andreas Agstrand och Jonas Mattsson som är nyutexamerade högskoleingenjörer. Mikael Eriksson Andin som börjar efter sommaren är nyutexamerad civilingenjör.

Projekt Lokalförvaltningen

Vi hjälper Lokalförvaltningen med projektering för deras egna lokaler vid Lillhagsparken samt ombyggnad av Gamla Kyrkbyskolan. Förstudie nybyggnad (nollenergihus)av Järnbrottsskolan pågår även.

Nya projekt: Simonsland, Vänortsgatan

Vi har fått i uppdrag av Kanico att projektera Simonsland (ca 40.000 m²) i Borås. I Simonsland kommer butiker, högskola, gymnasium, hörsalar mm inrymmas.(Se simonsland.se).För Skanska nya hem projekterar vi 168 st lägenheter på Vänortsgatan i Mölndal

Vi behåller högsta kreditvärderingsbetyg AAA

Vårt företag har diplomerats med Trippel-A, den högsta kreditratingen i Soliditets värderingssystem.

Vi sponsrar "Städa Sverige"

Under 2011 sponsrar Andersson och Hultmark Idrottens miljöorganisation, Städa Sverige.