Senaste nytt

Kajskjul 113, startskott för vision Älvstaden

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB har fått förtroendet av Älvstranden Utveckling AB att deltaga i förstudien kring en ombyggnad av Kajskjul 113 som ingår i Göteborgs Stads bevarandeprogram.

 

Kajskjul 113 uppfördes 1962 av Göteborgs Hamn och har en central plats i utvecklingen av Frihamnen och i genomförandet av vision Älvstaden. Målet inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021 är att tillskapa en första deletapp med 1000 nya arbetsplatser samt 1000 nya bostäder. Mycket talar för att den första deletappen kommer att utgöras av den del av Frihamnen där Kajskjul 113 ligger. En ombyggnation av Kajskjul 113 är alltså ett nyckelprojekt i utvecklingen för att nå målet till 2021.

 

Kajskjul 113 har till största delen använts för lagerverksamhet i form av kallager. Byggnaden är på ca 9600 m2 fördelat på 3 plan. Byggnaden saknar idag installationer för värme, kyla och ventilation. Nya installationer kommer präglas av stor flexibilitet för både publika ytor och kontor.

 

Frihamnsområdet är lika stort som stadskärnan innanför vallgraven. Det är en enorm markresurs som ligger lika nära centrum som vattnet. Med sitt läge mitt i älven har Frihamnen också potential att bli en stadsdel som knyter ihop norr och söder och låter staden växa över älven.

 

Partille kommun växer med nya Kulturum och Partille Arena

Projektet Partilles nya Kultur- och utbildningscentrum Kulturum omfattar kulturlokaler, bostäder , skolverksamheter och  föreningslokaler. Ing.byrån Andersson och Hultmark projekterar luftbehandling och röranläggning i detta spännande projekt.

Partillebo bygger även en ny multisportarena, Partille Arena på ca: 16.000 m² med plats för 4000 sittande publik. Arenan innehåller funktioner för skolidrott, föreningsidrott, scen och kulturevenemang, restaurang, bowling mm. Ing.byrån Andersson och Hultmark projekterar röranläggning i detta multisportprojekt.

Göran Hultmark utnämnd till adjungerad professor

Andersson och Hultmark AB gratulerar (en av våra fem grundare) Göran Hultmark till utnämningen av Statens Byggforskningsinstitut (SBi) vid Aalborg Universitet Köpenhamn till adjungerad professor i ventilation.

Göran Hultmarks intresse for energisystem, energibesparing och inneklimat har de senaste åren lett till nya systemlösningar för ventilation i byggnader. Ett exempel är VAV-systemet ”Pascal”, där fläktarna optimeras till varje enskilt rum med lägsta möjliga varvtal och minsta möjliga energiförbrukning, samtidigt som anläggningen på ett enkelt sätt kontrolleras från rummet.

I samarbete med SBi utvecklades det innovativa enkretsbaffelsystemet ”Solo”, för både kylning och värmning av byggnader. Systemet karaktäriseras av att temperaturnivåerna i vattenkretsen är nästan samma som rumstemperaturen vilket ger möjlighet att flytta energi mellan rum samtidigt som frikyla och alternativ energi kan användas i större utsträckning.

Resultaten finns i SBi-rapporten “Study of a Two-Pipe Chilled Beam System for both Cooling and Heating of Office Buildings.”

Vi välkomnar nya medarbetare

I januari välkomnar vi två nya medarbetar till Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark. Bengt-Olov Johansson med lång erfarenhet kring solenergi och inomhusklimat samt Anastasia Andersson som nyligen är utexaminerad högskoleingenjör ifrån Chalmers Tekniska Högskola.

Projektering nya skolor och studenthem

Under hösten hjälper vi till med projektering för ett flertal skolor samt nya stundenbostäder.

För Chalmers Studentbostäder nya projekt Dr. Forselius Backe hjälper vi till med projektering VVS, Styr och Övervakning samt Miljöbyggnadssamordning. Dr. Forselius Backe, Göteborg är en nybyggnad för 116st studentbostäder. Tanken är att byggnaden skall klassas till Miljöbyggnad GULD.

Stenungsunds Kommun bygger ny skola för förskoleklass upp till årskurs sex. Skolan på ca: 5000m² inrymmer även ett tillagningskök för 350st elever samt gymnastiksal. Byggnaden är tänkt att värmas via bergvärme. Andersson och Hultmark projekterar VVS, Styr och övervakning.

Varbergs Kommun bygger om och till en ny passivhusskola/förskola upp till årskurs nio i Träslövsläge. Skolan på ca: 6000m² inrymmer även ett tillagningskök för 1200st elever samt ett biblotek för allmänheten. Andersson och Hultmark projekterar VVS, Styr och övervakning. 

Vi hjälper även Göteborg Stad, Lokalförvaltningen med byten av ventilationsaggregat för Kålltorpsskolans matsal och slöjdsalar. 

 

Vi välkomnar nya praktikanter!

Ali Garsallawi och Daniel Sjöhage börjar sin sju veckors praktikperiod här hos oss idag.

Ali och Daniel utbildar sig till Installationsingenjörer på IUC i Göteborg.
Syftet med denna praktikperiod är att få inblick i konstruktion/projektering av VVS-installationer.

Vi söker nya medarbetare!

Vi söker dig med något/några års erfarenhet inom VVS projektering. Gå in under "karriär" på vår hemsida för mer information.

Nya projekt efter sommaren

Nu är de flesta i vår styrka tillbaka efter ett härligt sommaruppehåll. Vi har flera spännande projekt igång nu under höstupptakten. Vi projekterar bl.a. ventilation för nybyggnationen av nya köpcentret "Gallerian" i Strömstad. Gallerian har butik- och allmänytor på ca: 20.000m².

Vi projekterar VVS för nytt badhus i Munktellstaden, Eskilstuna. Nya badhuset projekteras för 10.000m². 

I Malmö projekterar vi sprinkler för det nya kontorshuset "Glasvasen". Glasvasen i Södra Nyhamn med sin härligt rundade form planeras att bli sex våningar och en total yta på ca: 7000m² med kontor, café och handel.

Nya Ramavtal

Under våren har vi nu fått ytterligare ett flertal spännande ramavtal med framskjutna placeringar. Vi har bland annat fått Ramavtal med Göteborgs Stad (Projektering, Förstudie, Energideklaration), Västtrafik och Newsec. Vi ser fram emot ett bra sammarbete och nya spännande projekt i framtiden.

Nya Projekt och Ramavtal

Andersson och Hultmark projekterar röranläggning för nya låg- och mellansstadieskolan i Spekeröd, Stenungsunds Kommun. Spekeröds nya låg- och mellanstadieskola dimensioneras för ca: 350 st elever.

Tillsammans med Peab förprojekterar vi även rör-, ventilation-, kyla, styr och övervakningsanläggning för Kvarteret "Fanfaren" i Karlstad. Kv Fanfaren är två kontorsbyggnader på sammanlagt 15.000 m²

Nya ramavtal har skrivits med Vasakronan och Got Event. Med tecknade ramavtal ser vi fram emot spännande projekt tillsammans den närmaste framtiden.