Senaste nytt

Praktik och sommarjobb

Vårens praktikplatser/LIA (lära i arbete) beslutas och meddelas vid månadsskiftet januari/februari till de som ansökt. Ansökningar för sommarjobb/sommarpraktik tas in fram till 27/3 och meddelas kort därefter.

Vi utökar och anställer

Idag välkomnar vi Emma Kläppevik, nyutexaminerad högskoleingenjör ifrån Chalmers. I februari tar vi 250 nya kvadratmeter i bruk vid vårt kontor i Kajskjul 53, Elof Lindälvsgata 1.

God Jul & Gott Nytt År

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark önskar alla besökare, kunder och samarbetspartners
en riktigt God Jul & Gott Nytt År!

  Julkort 2014

Kv Nålskäran - Miljöbyggnad GULD

Stort GRATTIS till Chalmers Studentbostäder och alla inblandade parter!

Vi har fått besked att vårt miljösamordningsprojekt "Kv Nålskäran" blivit certifierat enligt Miljöbyggnad GULD av Sweden Green Building Council.

Kv Nålskäran är en fastighet på ca 4500 m² med 118 st studentbostäder och allmänutrymmen. Kv Nålskäran är det första studentbostadsprojektet i Sverige som blivit certifierat enligt Miljöbyggnad GULD. Idag finns ca 45 st byggnader i Sverige som uppnått GULD.

Beställare är Chalmers Studentbostäder och Totalentreprenör är PEAB.

Ingenjörsbyrån Andersson och Hultmark har utfört ramhandlingsprojektering för rör-, luft-, styr och övervakning samt varit ansvarig miljöbyggnadssamordnare både under förprojekteringsskedet och i utförandefasen. Ingenjörsbyrån Andersson och Hultmark har utfört de beräkningar som krävs för certifiering enligt Miljöbyggnad GULD.

Projektet beräknas färdigställt juni 2015. För ytterligare information kring projektet, gå vidare in under våra aktuella referensprojekt.

 

kV Nålskäran

Vi välkomnar Martin Mann

Martin Mann (Nyutexaminerad Installationsingenjör IUC med erfarenhet som rörentreprenör) börjar hos oss 1:a december och hälsas varmt välkommen till Ingenjörsbyrån Andersson och Hultmark.

Utformning av Handelshögskolan

I Akademiska Hus arkitekttävling om utformning av nybyggnad för handelshögskolan vid Göteborgs Universitet har nu finalbidragen tagits ut. Av 73 st intresseanmälningar från hela Europa är Ingenjörsbyrån Andersson och Hultmark tillsammans med XDGA, Contekton och Integra engineering ett av sex kvarvarande tävlingsteam.

Nästa steg i tävlingen startar nu i oktober och kommer att pågå fram till februari. Jurybeslut skall finnas framme i slutet av mars 2015

Nyanställningar

Vi nöjet att meddela att vi anställer Niklas Andersson fr.o.m  idag. Niklas har över tio års erfarenhet som VVS-konsult och har tidigare arbetat som handläggare för VVS-projektering hos både Axro och SWECO.

Som tidigare meddelat börjar även Karl-Johan Eriksson hos oss idag. Karl-Johan Eriksson är nyutexaminerad högskoleingenjör ifrån Chalmers.

Varmt välkomna båda två!

 

Hållbarhetspris till projekt Brogården

Renoveringsprojektet Brogården i Alingsås har vunnit hållbarhetspriset Sustainable Energy Europe Awards i kategorin Living, som ett av de bästa byggprojekten i Europa ur ett hållbarhetsperspektiv.

Utav 342 st nominerade bidrag utsågs Brogården av en internationell expertjury. Brogården med sina 300 st lägenheter är ett av de första miljonprogramshusen som byggts om. Projektet bedrevs som ett partneringprojekt mellan Alingsåshem och Skanska. Ingenjörsbyrån Andersson och Hultmark projekterade VVS-installationerna för projektet.

A&H projekterar Humanisten i Renströmsparken

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har fått förtroendet av Akademiska Hus att medverka i systemhandlingsskedet kring en om- och tillbyggnad av Humanistiska fakulteten vid Göteborgs Universitet.

Humanistiska fakulteten vid Göteborgs Universitet har under en 10-årsperiod haft som avsikt att samla sina sex institutioner i Renströmsparken. Syftet är att stärka samverkan inom fakulteten och framhålla universitetets unika cityprofil.

Projekt Humanisten omfattar totalt ca 25 000 m2 lokalarea och det är ett partneringprojekt med NCC som generalentreprenör. Systemhandlingsskedet har påbörjats och kommer att fortsätta under hela 2014. Samtidigt pågår detaljplanearbetet för projektet och planprocessen är på väg mot utställning.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark projekterar VVS-installationerna och gör energi- och klimatberäkningarna i projektet. Arkitekt är KUB Arkitekter.

 

Årets solenergipris till Vallda Heberg

STORT GRATTIS - EKSTA Bostads AB

Svensk Solenergi delade ut 1:a pris i årets solenergianläggning 2013 till EKSTA Bostads AB med följande jurymotivering:

Ett innovativt  närvärmesystem med byggnadsintegrerade solfångare och en modern biobränsleanläggning där man demonstrerar väl beprövad teknik med nya tekniska lösningar för en ökad andel solvärme och förenklad anslutning av bostadshus med varmvattenanslutna vitvaror. Det faktum att anläggningen försörjer en ny stadsdel med varierande och tilltalande lågenergibyggnader, inklusive ett äldreboende med en solcellsanläggning i anslutning till komfortkyla, ger ett stort exponeringsvärde.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark projekterar VVS-installationer inom samtliga byggnader, sprinkleranläggning i äldreboendet samt energiproduktions- och energidistributionssystem för hela området.

Projektet Vallda Heberg utförs i en partneringsentreprenad mellan EKSTA Bostads AB och NCC. Tillsammans har vi hela projektgruppen en engagerad helhetssyn på området.