Senaste nytt

Vi välkomnar Martin Mann

Martin Mann (Nyutexaminerad Installationsingenjör IUC med erfarenhet som rörentreprenör) börjar hos oss 1:a december och hälsas varmt välkommen till Ingenjörsbyrån Andersson och Hultmark.

Utformning av Handelshögskolan

I Akademiska Hus arkitekttävling om utformning av nybyggnad för handelshögskolan vid Göteborgs Universitet har nu finalbidragen tagits ut. Av 73 st intresseanmälningar från hela Europa är Ingenjörsbyrån Andersson och Hultmark tillsammans med XDGA, Contekton och Integra engineering ett av sex kvarvarande tävlingsteam.

Nästa steg i tävlingen startar nu i oktober och kommer att pågå fram till februari. Jurybeslut skall finnas framme i slutet av mars 2015

Nyanställningar

Vi nöjet att meddela att vi anställer Niklas Andersson fr.o.m  idag. Niklas har över tio års erfarenhet som VVS-konsult och har tidigare arbetat som handläggare för VVS-projektering hos både Axro och SWECO.

Som tidigare meddelat börjar även Karl-Johan Eriksson hos oss idag. Karl-Johan Eriksson är nyutexaminerad högskoleingenjör ifrån Chalmers.

Varmt välkomna båda två!

 

Hållbarhetspris till projekt Brogården

Renoveringsprojektet Brogården i Alingsås har vunnit hållbarhetspriset Sustainable Energy Europe Awards i kategorin Living, som ett av de bästa byggprojekten i Europa ur ett hållbarhetsperspektiv.

Utav 342 st nominerade bidrag utsågs Brogården av en internationell expertjury. Brogården med sina 300 st lägenheter är ett av de första miljonprogramshusen som byggts om. Projektet bedrevs som ett partneringprojekt mellan Alingsåshem och Skanska. Ingenjörsbyrån Andersson och Hultmark projekterade VVS-installationerna för projektet.

A&H projekterar Humanisten i Renströmsparken

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har fått förtroendet av Akademiska Hus att medverka i systemhandlingsskedet kring en om- och tillbyggnad av Humanistiska fakulteten vid Göteborgs Universitet.

Humanistiska fakulteten vid Göteborgs Universitet har under en 10-årsperiod haft som avsikt att samla sina sex institutioner i Renströmsparken. Syftet är att stärka samverkan inom fakulteten och framhålla universitetets unika cityprofil.

Projekt Humanisten omfattar totalt ca 25 000 m2 lokalarea och det är ett partneringprojekt med NCC som generalentreprenör. Systemhandlingsskedet har påbörjats och kommer att fortsätta under hela 2014. Samtidigt pågår detaljplanearbetet för projektet och planprocessen är på väg mot utställning.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark projekterar VVS-installationerna och gör energi- och klimatberäkningarna i projektet. Arkitekt är KUB Arkitekter.

 

Årets solenergipris till Vallda Heberg

STORT GRATTIS - EKSTA Bostads AB

Svensk Solenergi delade ut 1:a pris i årets solenergianläggning 2013 till EKSTA Bostads AB med följande jurymotivering:

Ett innovativt  närvärmesystem med byggnadsintegrerade solfångare och en modern biobränsleanläggning där man demonstrerar väl beprövad teknik med nya tekniska lösningar för en ökad andel solvärme och förenklad anslutning av bostadshus med varmvattenanslutna vitvaror. Det faktum att anläggningen försörjer en ny stadsdel med varierande och tilltalande lågenergibyggnader, inklusive ett äldreboende med en solcellsanläggning i anslutning till komfortkyla, ger ett stort exponeringsvärde.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark projekterar VVS-installationer inom samtliga byggnader, sprinkleranläggning i äldreboendet samt energiproduktions- och energidistributionssystem för hela området.

Projektet Vallda Heberg utförs i en partneringsentreprenad mellan EKSTA Bostads AB och NCC. Tillsammans har vi hela projektgruppen en engagerad helhetssyn på området.

  

Vi välkomnar flera nya medarbetare

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark välkomnar flera nya medarbetare.

Nu i april börjar Björn Boman som tidigare varit anställd hos oss. Björn har lång erfarenhet som VVS- och Energiingenjör, arbetat bl.a. hos ÅF och Marks Kommun. Björn kommer förstärka både inom projektering och energibesiktning.

I juni och augusti välkomnar vi två nyutexaminerade högskoleingenjörer ifrån Chalmers. I juni börjar Nils Alexandersson och i augusti börjar Karl-Johan Eriksson.

Årets bygge 2014

Ingenjörsbyrån Andersson och Hultmark har som förra året även i år medverkat i två av projekten som är med i tävlingen "Årets Bygge". Det är Simonsland (Kanico) med sina 40.000 m² i Borås. I Simonsland kommer butiker, högskola, gymnasium, hörsalar mm inrymmas. Med i tävlingen finns även första etappen av framtidsprojektet Gobigas (Göteborgs Energi/Energimyndigheten) med sin anläggning där skogsråvara förvandlas till fordonsgas samt att även spillvärme fördelas vidare i fjärrvärmenätet. Segrare tillkännages av Byggindustrin den 31 mars.

Kajskjul 113, startskott för vision Älvstaden

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB har fått förtroendet av Älvstranden Utveckling AB att deltaga i förstudien kring en ombyggnad av Kajskjul 113 som ingår i Göteborgs Stads bevarandeprogram.

 

Kajskjul 113 uppfördes 1962 av Göteborgs Hamn och har en central plats i utvecklingen av Frihamnen och i genomförandet av vision Älvstaden. Målet inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021 är att tillskapa en första deletapp med 1000 nya arbetsplatser samt 1000 nya bostäder. Mycket talar för att den första deletappen kommer att utgöras av den del av Frihamnen där Kajskjul 113 ligger. En ombyggnation av Kajskjul 113 är alltså ett nyckelprojekt i utvecklingen för att nå målet till 2021.

 

Kajskjul 113 har till största delen använts för lagerverksamhet i form av kallager. Byggnaden är på ca 9600 m2 fördelat på 3 plan. Byggnaden saknar idag installationer för värme, kyla och ventilation. Nya installationer kommer präglas av stor flexibilitet för både publika ytor och kontor.

 

Frihamnsområdet är lika stort som stadskärnan innanför vallgraven. Det är en enorm markresurs som ligger lika nära centrum som vattnet. Med sitt läge mitt i älven har Frihamnen också potential att bli en stadsdel som knyter ihop norr och söder och låter staden växa över älven.

 

Partille kommun växer med nya Kulturum och Partille Arena

Projektet Partilles nya Kultur- och utbildningscentrum Kulturum omfattar kulturlokaler, bostäder , skolverksamheter och  föreningslokaler. Ing.byrån Andersson och Hultmark projekterar luftbehandling och röranläggning i detta spännande projekt.

Partillebo bygger även en ny multisportarena, Partille Arena på ca: 16.000 m² med plats för 4000 sittande publik. Arenan innehåller funktioner för skolidrott, föreningsidrott, scen och kulturevenemang, restaurang, bowling mm. Ing.byrån Andersson och Hultmark projekterar röranläggning i detta multisportprojekt.