Senaste nytt

Välkommen Oskar

Vi välkomnar idag Oskar Jakobsson, nyutexaminerad civilingenjör ifrån Chalmers Tekniska Högskola.

Hedersomnämnande SGBC Award 2015

SGBC 2015

Vi gratulerar Chalmers Studentbostäder till Hedersomnämnandet av projekt kv Nålskäran.

Vid val av årets Miljöbyggnadspris vid Sweden Green Building Conference får kv Nålskäran juryns hedersomnämnande. Juryns motivering lyder "Att erbjuda studenter ett hållbart boende under studietiden till en så låg hyra som möjligt utan för den saken skull försaka hållbarhet och miljö. Stort engagemang har lagts ned på att göra studenter medvetna kring de varieringar (energi, miljö, inneklimat, hållbarhet mm) som ingår i miljöbyggnadsprocessen."

Kv Nålskäran är det första studentboendet i Sverige som certifierats enligt Miljöbyggnad Guld.

Projektet visar att certifiering enligt Miljöbyggnad mycket väl går att förena med god ekonomi.

Ingenjörsbyrån Andersson och Hultmark har varit miljöbyggnadssamordnare genom hela processen ifrån projektering, utförandande till fullt färdigt studentboende.

Hedersomnämnande - SGBC Award Miljöbyggnad 2015

kv Nålskäran

Först i Varberg med Miljöbyggnad!

Söderlyckan

Vi gratulerar Maleryd Fastigheter till certifiering av Söderlyckans tre projekt Skogen, Ängen och Berget som blivit de tre första fastigheterna i Varberg som godkänts enligt Miljöbyggnad Silver respektive Guld.

Skogen (hus 1) består av 14 bostadsrätter, Ängen (hus 2) med 29 hyresrätter är certifierade enligt Miljöbyggnad Silver. Berget (hus 3) med 20 lägenheter i form av trygghetsboende med gemensamhetslokal är certifierat enligt Miljöbyggnad Guld. Alla tre husen som är belägna vid Söresedammen i Varberg är även projekterade utefter energikraven för passivhus.

Totalentreprenör för samtliga tre projekten är Turessons Bygg AB. Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB har utfört projektering för röranläggning, luftbehandling samt styr och övervakningsanläggning. Vi har även varit ansvariga för miljöbyggnadssamordning och utfört samtliga beräkningar för Miljöbyggnad.

Läs gärna mer om projektet under våra referensprojekt.

Idag välkomnar vi...

... vår senaste nyanställning Kalle Härlebo, nyutexaminerad högskoleingenjör från Chalmers. Samt våra sommarpraktikanter Louisa Hultmark och Vincent Galikowski.

Årets Miljöpris

Vårt projekt Kv. Nålskäran har i Betongföreningens tidskrift nominerats (en av tre) till årets Miljöpris 2015. Röstning är avslutad och utnämning sker i slutet på maj. Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har projekterat ramhandling VVS samt varit Miljöbyggnadssamordnare igenom hela projektet. Kv. Nålskäran är det första projektet med studentboende som certifierats med Miljöbyggnad GULD.

Vårt senaste uppdrag som Miljöbyggnadsamordnare  är för Maleryd Fastigheter i projekt Söderlyckan, Hus 1 "Skogen" , Varberg. Maleryd Fastigheter bygger 63 nya lägenheter i tre huskroppar. Bostäderna har högt ställda miljö- och hållbarhetskrav. Hus 1 är  idag certifierat enligt Miljöbyggnad SILVER. För hus 2 och 3 är målen SILVER respektive GULD. Byggnaderna är utförs enligt Passivhusnormen.

Som ett led i vårt miljöarbete har vi nu för vår elanvändning köpt andelar i vindkraftverk via Västanvind.

 

Årets bästa renoveringsprojekt

Vi gratulerar Eksta Bostads AB som vinner SABOs pris för Årets Bästa Renoveringsprojekt för sin lyhörda boendedialog och energimedvetenhet i samband med förnyelsen av kvarteret Apelsinen.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark projekterar VVS, SRÖ och Energi för Apelsinen som är ett om- och tillbyggnadsprojekt. Ett femtiotal befintliga lägenheter totalrenoveras och 34 st nya lägenheter i två plan ingår i tillbyggnaden.

Vi gratulerar även Bostadbolaget till hedersomnämnandet kring ombyggnaden av Lisa Sass Gata där vi även hjälpt till med projektering VVS och Energi. Ombyggnationen av Lisa Sass Gata omfattar renovering och modernisering av tre lamellhus.

Praktik och sommarjobb

Vårens praktikplatser/LIA (lära i arbete) beslutas och meddelas vid månadsskiftet januari/februari till de som ansökt. Ansökningar för sommarjobb/sommarpraktik tas in fram till 27/3 och meddelas kort därefter.

Vi utökar och anställer

Idag välkomnar vi Emma Kläppevik, nyutexaminerad högskoleingenjör ifrån Chalmers. I februari tar vi 250 nya kvadratmeter i bruk vid vårt kontor i Kajskjul 53, Elof Lindälvsgata 1.

God Jul & Gott Nytt År

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark önskar alla besökare, kunder och samarbetspartners
en riktigt God Jul & Gott Nytt År!

  Julkort 2014

Kv Nålskäran - Miljöbyggnad GULD

Stort GRATTIS till Chalmers Studentbostäder och alla inblandade parter!

Vi har fått besked att vårt miljösamordningsprojekt "Kv Nålskäran" blivit certifierat enligt Miljöbyggnad GULD av Sweden Green Building Council.

Kv Nålskäran är en fastighet på ca 4500 m² med 118 st studentbostäder och allmänutrymmen. Kv Nålskäran är det första studentbostadsprojektet i Sverige som blivit certifierat enligt Miljöbyggnad GULD. Idag finns ca 45 st byggnader i Sverige som uppnått GULD.

Beställare är Chalmers Studentbostäder och Totalentreprenör är PEAB.

Ingenjörsbyrån Andersson och Hultmark har utfört ramhandlingsprojektering för rör-, luft-, styr och övervakning samt varit ansvarig miljöbyggnadssamordnare både under förprojekteringsskedet och i utförandefasen. Ingenjörsbyrån Andersson och Hultmark har utfört de beräkningar som krävs för certifiering enligt Miljöbyggnad GULD.

Projektet beräknas färdigställt juni 2015. För ytterligare information kring projektet, gå vidare in under våra aktuella referensprojekt.

 

kV Nålskäran