Medarbetare
Namn Grundutbildning
Adam Emretsson Högskoleingenjör
Albin Rickardsson VVS-ingenjör
Alexander Lindblom Civilingenjör
Anders Bernestål Civilingenjör
Bengt-Olov Johansson Civilingenjör
Cecilia Undeland VVS-ingenjör
David Möller Högskoleingenjör
Elsa Wald Civilingenjör
Emma Bäck Högskoleingenjör
Hampus Johansson VVS-ingenjör
Håkan Elfström Civilingenjör
Håkan Holmlind Gymnasieingenjör
Ingemar Andersson VVS-ingenjör
Jasko Bećirović Högskoleingenjör
Jenny Therning Civilingenjör
Jerry Kröhnke Civilingenjör
Jesper Johansson Civilingenjör
Joel Forsman VVS-ingenjör
Johan Andersson Högskoleingenjör
Johan Jernhem Gymnasieingenjör
Johanna Karlsson VVS-ingenjör
Jonas Kont Gymnasieingenjör
Jonas Mattsson Högskoleingenjör
Jonas Sköld Högskoleingenjör
Julia Eklund VVS-ingenjör
Kalle Eriksson Högskoleingenjör
Linda Andersson Gymnasieingenjör
Linda Olsson Gymnasieingenjör
Lisa Holmström VVS-ingenjör
Louisa Hultmark Högskoleingenjör
Markus Olsson VVS-ingenjör
Martin Görander Högskoleingenjör
Mattias Godwall VVS-ingenjör
Mikael Malm Gymnasieingenjör
Mikaela Johansson Högskoleingenjör
Mona Berg VVS-ingenjör
Monica Gustafsson Gymnasium
Nichlas Andersson VVS-ingenjör
Nicklas Lundin VVS-ingenjör
Niclas Ljunggren VVS-ingenjör
Niklas Heidenborn VVS-ingenjör
Oscar Fri VVS-ingenjör
Parnoush Anvari VVS-ingenjör
Per Andersson Civilingenjör
Per-Erik Andersson Jessen Högskoleingenjör
Peter Hedvall Gymnasieingenjör
Richard Lindgren Energi-ingenjör
Rickard Lageson Gymnasieingenjör
Sandra Olsson Högskoleingenjör
Sven Gustafsson VVS-ingenjör
Sven Hallgren Civilingenjör
Therese Johansson Dekreon Energi-ingenjör
Tim Fredell VVS-ingenjör
Tobias Bodén VVS-ingenjör
Tobias Persson Högskoleingenjör
Tore Larsson Energi-ingenjör
Veronica Östling Gymnasieingenjör
Vincent Galikowski VVS-ingenjör
Namn Grundutbildning